Airhockeybord

 Vi har blitt svært inspirert av læringsmetodene til Sør-Østerdal - en region i bevegelse (HiHm) Høgskolen i Hedmark) og ASK - Active Smarter kids prosjektet til HiSF(Høgskolen i Sogn og Fjordane) Felles for begge prosjektene er at de bruker fysisk aktivitet og lek for å oppnå læring.

 
 
 
 

For alle som er involvert i barns læringsprosesser er det viktig å reflektere over pedagogiske innfallsvinkler. Aktivitet og lek kan inngå i målrettet læringsaktivitet. Lek som metode er en viktig tilnærming til læring og fysisk aktivitet. Barn lærer fordi det er moro, ikke for å lære.